PENGENALAN

 Portal e-Aduan 2.0 diwujudkan bagi memudahkan pengguna menyalurkan aduan/pertanyaan/cadangan berkaitan isu kepenggunaan di bawah seliaan KPDNHEP.

 Pengguna boleh membuat aduan berkaitan isu kepenggunaan (consumer to business) di bawah seliaan KPDNHEP.