EzADU KPDNHEP

Ez ADU adalah satu aplikasi telefon pintar yang dibangunkan oleh KPDNHEP yang membolehkan pengguna untuk membuat sebarang aduan terus kepada KPDNHEP supaya tindakan sewajarnya dapat diambil.

FUNGSI EZ ADU KPDNHEP
  • Membuat aduan kepenggunaan
  • Merakam gambar bukti dan lokasi premis yang diadu
  • Semakan status aduan dan tindakan yang telah dibuat
  • Sejarah aduan yang telah dibuat
SPEKSIFIKASI KEPERLUAN TELEFON PINTAR

Aplikasi ini memerlukan Android 3.0 ke atas. Untuk penggunaan terbaik, sila gunakan Android 4.0 ke atas dan peralatan dual-core ke atas.

MUAT TURUN
 
kepenggunaan_mobile